Tin tức - sự kiện

Taylor Swift tái bản album Speak Now 07.07.2023

Taylor Swift tái bản album Speak Now

Album được phát hành vào năm 2010 với những bài hát nổi bật “Mine”, “Back to December”, “Mean”, “Enchanted” đã sẵn sàng được Taylor Swift ra mắt lại một lần nữa với Phiên bản Taylor.

Xem thêm