Giới thiệu chung

Câu lạc bộ Liên minh Sáng tạo Nội dung số (Digital Content Creation Alliance - DCCA) được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-HTTS ngày 20/12/2022 của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

img1
img2

Tầm nhìn Tầm nhìn

Xây dựng cộng đồng sáng tạo hàng đầu, đưa sản phẩm nội dung số của Việt Nam vươn ra thế giới.

img1
img2

Sứ mệnh Sứ mệnh: Kết nối - Đồng hành

• Kết nối: Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan quản lý trong lĩnh vực nội dung số trong nước và quốc tế.
• Đồng hành: Chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, phát huy nguồn lực, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, lan toả các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

img1
img2

Giá trị cốt lõi Giá trị cốt lõi

Gắn kết cộng đồng để cùng nhau phát triển bền vững. Đồng hành sáng tạo ra các sản phẩm có giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, phục vụ khách hàng trên toàn cầu.

img2