Hội đồng cố vấn

...
TS. Nguyễn Minh Hồng
Chủ tịch Hội đồng
Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam
...
Ông Lê Quốc Minh
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam
...
Bà Phạm Thị Thanh Huyền
Bí thư Đảng ủy,
Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân
...
Ông Vũ Kiêm Văn
Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội truyền thông số Việt Nam - VDCA
...
Bà Đỗ Thị Minh Ngọc
Ủy viên Ban Thường vụ Hội truyền thông số Việt Nam - VDCA