Hội viên cá nhân

Ngô Doãn Dương
Ngô Doãn Dương
Nghề nghiệp: MMO
Ngày gia nhập: 29-03-2024
Mã hội viên: DCCA0034
Nguyễn Thị Tường Vi
Nguyễn Thị Tường Vi
Nghề nghiệp: Freelancer
Ngày gia nhập: 02-12-2023
Mã hội viên: DCCA0028
Đỗ Anh Quyền
Đỗ Anh Quyền
Nghề nghiệp: Phát triển nội dung số
Ngày gia nhập: 01-12-2023
Mã hội viên: DCCA0025
Lê  Thu Minh
Lê Thu Minh
Nghề nghiệp: Người Thực Hành Phim
Ngày gia nhập: 30-11-2023
Mã hội viên: DCCA0027
Đào Trung Uyên
Đào Trung Uyên
Nghề nghiệp: Tác giả tự do
Ngày gia nhập: 30-11-2023
Mã hội viên: DCCA0029
Nguyễn Hồng Thắm
Nguyễn Hồng Thắm
Nghề nghiệp: Phóng viên
Ngày gia nhập: 30-11-2023
Mã hội viên: DCCA0026
Lương Hải Yến
Lương Hải Yến
Nghề nghiệp: Nhà Khởi Nghiệp
Ngày gia nhập: 28-11-2023
Mã hội viên: DCCA0024
Phan Mạnh Tuấn
Phan Mạnh Tuấn
Nghề nghiệp: Luật sư
Ngày gia nhập: 26-09-2023
Mã hội viên: DCCA0023
Đỗ Thị Thùy Dung
Đỗ Thị Thùy Dung
Nghề nghiệp: Nhà khởi nghiệp
Ngày gia nhập: 06-09-2023
Mã hội viên: DCCA0022
Đỗ Hoàng Anh
Đỗ Hoàng Anh
Nghề nghiệp: Luật sư
Ngày gia nhập: 25-08-2023
Mã hội viên: DCCA0021
Bùi Hải Sơn
Bùi Hải Sơn
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày gia nhập: 06-05-2023
Mã hội viên: DCCA0017
Nguyễn Lê Tân
Nguyễn Lê Tân
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày gia nhập: 06-05-2023
Mã hội viên: DCCA0015
Trần Quang Huy
Trần Quang Huy
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày gia nhập: 04-05-2023
Mã hội viên: DCCA0014