Hướng dẫn nộp hồ sơ Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2023

Lần đầu tiên tại Việt Nam có giải thưởng dành riêng cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số có sản phẩm đóng góp cho xã hội. Nhanh tay đăng ký Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số VCA 2023 ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội kết nối với cộng đồng Sáng tạo Nội dung số và lan tỏa những giá trị tích cực.