Báo cáo của Datareportal vào quý I năm 2024 chỉ ra bối cảnh về Kỹ thuật số tại Việt Nam. Báo cáo đưa ra những phân tích và dữ liệu nổi bật về số người dùng Internet, mạng Internet và sử dụng mạng xã hội.

emgz-thang-3-24.png

Dưới đây là một số điểm nổi bật trong việc áp dụng kỹ thuật số và người sử dụng tại tháng đầu tiên năm 2024:

- Có 78,44 triệu người dùng Internet tại Việt Nam, trong đó tỷ lệ truy cập ở mức 79,1%

- Có 72,30 triệu người dùng mạng xã hội trong tháng 1 năm 2024, tương đương 73,3% tổng dân số 

- Tổng cộng có 168,5 triệu kết nối di động hoạt động ở Việt Nam, con số này tương đương với 169,8% tổng dân số.

Những con số này cung cấp cái nhìn tổng quan về bối cảnh kỹ thuật số ở Việt Nam, nhưng để hiểu được xu hướng và hành vi kỹ thuật số đang phát triển như thế nào, cần tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu.
 

emgz-thang-3-16-1.png

Dân số của Việt Nam năm 2024 đạt mốc 99,19 triệu người vào tháng 1. Dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam tăng 655 nghìn người (tăng 0,7%) so với đầu năm 2023.

Trong đó, có 50,6% dân số là nữ giới và 49,4% là nam giới.

Tháng đầu tiên của năm 2024, có 39,8% dân sống ở các thành phố, thành thị trong khi đó dân số tại vùng nông thôn chiếm 60,2%.

Lưu ý: Dữ liệu về giới chỉ tính “nam giới” và “nữ giới”.
 

emgz-thang-3-17-1.png

Độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33 và được chia theo các nhóm tuổi như sau: 

- 0 đến 4 chiếm 7,2 %

- 5 đến 12 chiếm 12%

- 13 đến 17 chiếm 7,1%

- 18 đến 24 chiếm 9,7%

- 25 đến 34 chiếm 15,7%

- 35 đến 44 chiếm 15,6%

- 45 đến 54 chiếm 13,1%

- 55 đến 64 chiếm 9,9%

- Trên 65 tuổi chiếm 9,8%

Lưu ý: Tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn số
 

emgz-thang-3-18-1.png

Tại Việt Nam có 78,44 triệu người dùng Internet trong tháng 1 năm 2024. Tỷ lệ thâm nhập Internet của Việt Nam đứng ở mức 79,1% tổng dân số vào đầu năm 2024.

emgz-thang-3-02-2.jpg

Phân tích của Kepios chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam đã tăng 502.000 (+0,6%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Để so sánh, những số liệu người dùng này tiết lộ rằng 20,75 triệu người ở Việt Nam không sử dụng Internet vào đầu năm 2024, cho thấy 20,9% dân số vẫn ngoại tuyến vào đầu năm.

emgz-thang-3-03.jpg

Tuy nhiên, việc thu thập và phân tích dữ liệu người dùng Internet thường có thể mất vài tháng trước khi  công bố nghiên cứu. 

emgz-thang-3-04.jpg

Kết quả là những số liệu được công bố mới nhất về việc sử dụng Internet luôn phản ánh thấp hơn thực tế và việc áp dụng cũng như tăng trưởng thực tế có thể cao hơn các số liệu đưa ra ở đây. 

emgz-thang-3-05.jpg
emgz-thang-3-19-1.png

Dữ liệu do Ookla công bố chỉ ra rằng người dùng Internet ở Việt Nam có thể mong đợi tốc độ kết nối Internet như sau vào đầu năm 2024:

Tốc độ kết nối Internet di động trung bình qua mạng di động: 47,06 Mbps.

Tốc độ kết nối Internet cố định trung bình: 105,04 Mbps.

emgz-thang-3-06.jpg

Dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet di động trung bình ở Việt Nam đã tăng 7,47 Mbps (+18,9%) trong 12 tháng tính đến đầu năm 2024.

Trong khi đó, dữ liệu của Ookla cho thấy tốc độ kết nối Internet cố định ở Việt Nam tăng 24,74 Mbps (+30,8%) trong cùng kỳ.

emgz-thang-3-07.jpg

 

emgz-thang-3-08.jpg
emgz-thang-3-20-1.png

Số liệu của DataReportal cho thấy có 72,70 triệu danh tính người dùng mạng xã hội đang hoạt động ở Việt Nam vào tháng 1 năm 2024.

emgz-thang-3-09.jpg

Lưu ý: trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi quan trọng về cách tính toán số lượng người dùng mạng xã hội và các nguồn dữ liệu được sử dụng để cung cấp thông tin cho các phép tính này cũng đã thực hiện những sửa đổi đáng kể.

Do đó, số liệu mới nhất của chúng tôi về việc sử dụng mạng xã hội có thể khá khác so với kết quả công bố những năm trước.

Để rõ ràng hơn, phân tích của Kepios cho thấy người dùng mạng xã hội ở Việt Nam đã tăng thêm 6,5 triệu (+9,8%) từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024.

emgz-thang-3-11.jpg

Số người dùng mạng xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2024 tương đương với 73,3% tổng dân số, nhưng điều quan trọng cần nhấn mạnh là người dùng mạng xã hội có thể không đại diện cho những cá nhân riêng biệt (xem ghi chú chi tiết về dữ liệu của chúng tôi để tìm hiểu lý do).

Trong khi đó, dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của các nền tảng mạng xã hội hàng đầu chỉ ra rằng có 72,55 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam vào đầu năm 2024, tương đương với 99,2% tổng dân số từ 18 tuổi trở lên. tại thời điểm đó.

emgz-thang-3-12.jpg

 

emgz-thang-3-13.jpg

Nhìn rộng hơn, 92,7% tổng số người dùng Internet tại Việt Nam (bất kể độ tuổi) đã sử dụng ít nhất một nền tảng truyền thông xã hội vào tháng 1 năm 2024.

Vào thời điểm đó, 51% người dùng mạng xã hội ở Việt Nam là nữ, trong khi 49% là nam.

Lưu ý: dữ liệu về giới tính hiện chỉ có sẵn cho “nữ giới” và “nam giới”.
 

emgz-thang-3-22.png

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta cho thấy Facebook có 72,70 triệu người dùng tại Việt Nam vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, Meta đã thực hiện những thay đổi quan trọng với cách tiếp cận đối tượng trong báo cáo tài nguyên quảng cáo của mình những tháng gần đây – bao gồm cả việc thực hiện các sửa đổi đáng kể đối với dữ liệu đối tượng cơ sở cho Facebook – vì vậy số liệu hiển thị ở đây có thể không thể so sánh trực tiếp với số liệu được công bố trong các báo cáo trước đây.

emgz-thang-3-14.jpg
emgz-thang-3-23.png

Số liệu được công bố trong các công cụ riêng của Meta chỉ ra rằng phạm vi tiếp cận quảng cáo tiềm năng của Facebook tại Việt Nam đã tăng thêm 6,5 triệu (+9,8%) trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Trong bối cảnh gần đây hơn, dữ liệu tương tự cho thấy số lượng người dùng mà các nhà tiếp thị có thể tiếp cận bằng quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam đã giảm 5,9 triệu (-7,4%) trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Song điều quan trọng cần nhấn mạnh là những số liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo này không giống với số liệu về người dùng hoạt động hàng tháng mà Meta báo cáo trong thông báo thu nhập của nhà đầu tư.
 

Như công ty tuyên bố trong các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của mình,

“Quy mô đối tượng ước tính không phải là đại diện cho số người dùng hoạt động hằng tháng hoặc hằng ngày hoặc mức độ tương tác. Các ước tính không được thiết kế để khớp với dân số, ước tính điều tra dân số hoặc các nguồn khác và có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như số lượng tài khoản trên các công nghệ Meta mà một người có, số lượng khách truy cập tạm thời ở một vị trí địa lý cụ thể tại một thời điểm nhất định và Meta nhân khẩu học do người dùng báo cáo”.

Do đó, những thay đổi về phạm vi tiếp cận quảng cáo có thể không nhất thiết cho thấy bất kỳ thay đổi nào về cơ sở người dùng tổng thể của nền tảng.

Nhưng bất chấp những cảnh báo này, dữ liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo của Meta vẫn cung cấp sự hiểu biết có giá trị về mức độ phát triển của việc sử dụng Facebook.

emgz-thang-3-21-1.png

Nguồn quảng cáo của Google cho thấy YouTube có 63 triệu người dùng ở Việt Nam vào đầu năm 2024.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là những số liệu về phạm vi tiếp cận quảng cáo này không nhất thiết phải thể hiện giống như số liệu về người dùng hoạt động hàng tháng và có thể có sự khác biệt đáng kể giữa quy mô đối tượng quảng cáo của YouTube và tổng số người dùng đang hoạt động trên YouTube.

Song dữ liệu của chính công ty cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của YouTube vào đầu năm 2024 tương đương với 63,5% tổng dân số Việt Nam vào đầu năm.

Để so sánh những số liệu đó, quảng cáo trên YouTube đã đạt 80,3% tổng số người dùng Internet tại Việt Nam (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2024.
 

emgz-thang-3-15-1.jpg

Vào thời điểm đó, 49,5% khán giả xem quảng cáo của YouTube tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,5% là nam.

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Google chỉ xuất bản dữ liệu giới tính của đối tượng cho người dùng “nữ” và “nam”.
 

Tăng trưởng người dùng YouTube tại Việt Nam

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của chính Google cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo tiềm năng của YouTube tại Việt Nam không thay đổi trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024.

Trong khi đó, dữ liệu tương tự cho thấy số lượng người dùng mà các nhà tiếp thị có thể tiếp cận bằng quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam cũng không thay đổi từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024.

Bạn đang tìm thêm số liệu thống kê về YouTube? Nhấp vào đây để khám phá dữ liệu YouTube chuyên sâu của chúng tôi cho mọi quốc gia trên thế giới.

Xem thêm đầy đủ bản báo cáo tại đây: https://datareportal.com/reports/digital-2024-vietnam

Nguồn: Datareportal