Thư mời tham gia Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng

Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) quyết định thành lập tổ chức lấy tên gọi Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, tổ chức nhằm kết nối sức mạnh của các đơn vị hội viên để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ trước thế giới ảo.

Thực hiện theo Quyết định số 830/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025", từ năm 2021 Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức một số hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Để thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực này, VNISA dự kiến thành lập một tổ chức trực thuộc có chức năng kết nối các đơn vị hội viên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác; thúc đẩy phát triển thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đây là một tổ chức chuyên môn của VNISA với tên gọi (dự kiến) là Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng. Thành viên Câu lạc bộ bao gồm các tổ chức, doanh nghiệp đang cung cấp sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo trên không gian mạng; các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.

Hiệp hội trân trọng kính mời Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp tham gia là thành viên sáng lập của Câu lạc bộ để đồng hành cùng Hiệp hội trong các hoạt động bảo vệ trẻ em Việt Nam.

Thông tin chi tiết liên hệ: 
Bà Trần Thị Kim Phượng – Chánh Văn phòng VNISA.
ĐT: 0912.376.605 
Email: [email protected]