Các hoạt động của trẻ em trên Internet 31.05.2023

Các hoạt động của trẻ em trên Internet

Điều tra hộ gia đình cho thấy các hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của trẻ em là xem video, lướt mạng xã hội và nhắn tin. Nhiều trẻ em cũng nói mình lên mạng để làm bài ở trường và tra cứu thông tin mới. Nhóm trẻ lớn thường tham gia nhiều hoạt động trực tuyến hơn so với nhóm trẻ nhỏ.

Xem thêm >>