Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên thế giới số 03.06.2023

Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên thế giới số

Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ cho biết mình là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến tại Việt Nam. Với các hành vi xâm hại, gây tổn hại cho trẻ trên môi trường số, cần có khung pháp lý bảo vệ trẻ hiệu quả, mang tính răn đe mạnh mẽ.

Xem thêm >>
[Emagazine] Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên thế giới số 01.06.2023

[Emagazine] Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên thế giới số

Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ cho biết mình là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến tại Việt Nam. Với các hành vi xâm hại, gây tổn hại cho trẻ trên môi trường số, cần có khung pháp lý bảo vệ trẻ hiệu quả, mang tính răn đe mạnh mẽ.

Xem thêm >>
Các nhà sản xuất nội dung số cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng? 01.06.2023

Các nhà sản xuất nội dung số cần làm gì để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng?

Các doanh nghiệp, công ty, nhà sản xuất nội dung số cho trẻ em có thể chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng bằng cách thực hiện một số khuyến nghị được nêu trong dự án Ngăn chặn hành vi gây tổn hại do ECPAT, INTERPOL và Trung tâm nghiên cứu của UNICEF - Innocenti nghiên cứu.

Xem thêm >>
Các hoạt động của trẻ em trên Internet 31.05.2023

Các hoạt động của trẻ em trên Internet

Điều tra hộ gia đình cho thấy các hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của trẻ em là xem video, lướt mạng xã hội và nhắn tin. Nhiều trẻ em cũng nói mình lên mạng để làm bài ở trường và tra cứu thông tin mới. Nhóm trẻ lớn thường tham gia nhiều hoạt động trực tuyến hơn so với nhóm trẻ nhỏ.

Xem thêm >>