(Video) VCA 2023 - Tổng giải thưởng 100 triệu đồng cho hạng mục phim hoạt hình

Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số VCA 2023 có tới 4 giải thưởng cho hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc: Phim hoạt hình xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, Bộ nhân vật xuất sắc và Animation IP xuất sắc. Lần đầu tiên có giải thưởng cho các nhà sản xuất phim hoạt hình đa nền tảng, biên kịch mở rộng hình ảnh và kết nối với cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam.