Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi VCA 2024

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 là sân chơi lớn nhất dành cho những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có đam mê trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Để đăng ký tham gia, người dự thi cần làm theo các bước dưới đây để đăng ký thành công. Hạn chót nộp hồ sơ dự thi ngày 08/08/2024.

huong-dan-du-thi-web-01-1.jpg