Phần lớn phụ huynh không cài đặt biện pháp kiểm soát sử dụng mạng xã hội cho trẻ

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội cung cấp nhiều công cụ và tính năng mới nhưng hầu hết người dùng chưa cài đặt. Trong đó, có giải pháp giúp cha mẹ quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con. Theo Washington Post, chỉ một phần nhỏ phụ huynh cài đặt các quyền kiểm soát này để con tránh tiếp xúc với nội dung không lành mạnh.

Tháng 7 năm 2023, Meta công bố bộ công cụ kiểm soát thanh thiếu niên dành cho phụ huynh trên các nền tảng Instagram, Facebook và Messenger. Bộ công cụ gồm một trung tâm giám sát của phụ huynh trong Messenger cho phép chặn trước các tin nhắn trực tiếp không mong muốn trên Messenger và Instagram, đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên nên nghỉ ngơi sau khi sử dụng mạng xã hội suốt thời gian dài. Cha mẹ cũng có thể xem các cài đặt như ai có thể nhắn tin cho con họ và nhận được thông báo nếu trẻ thay đổi bất kỳ cài đặt quyền riêng tư nào.

Theo báo cáo của Washington Post, cuối năm 2022, chưa tới 10% thanh thiếu niên trên Instagram bật cài đặt giám sát của phụ huynh. Và trong số đó, chỉ có dưới 10% phụ huynh sử dụng tính năng.

Các báo cáo trước đây cũng cho thấy đa số người dùng mạng xã hội không bao giờ cập nhật quyền riêng tư. 74% người dùng Facebook thậm chí không biết ứng dụng lưu giữ hồ sơ về đặc điểm thói quen, sở thích của họ.

Hầu hết chỉ sử dụng nguồn cấp dữ liệu “Dành cho bạn” cùng những nội dung hiển thị được đề xuất thay vì cập nhật từ các tài khoản mà người dùng theo dõi. Đa phần không cập nhật cài đặt quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.

Do người dùng không sử dụng tính năng này nên Meta đã cập nhật và cho phép tắt theo dõi dữ liệu. Nhưng trước tình hình hiện nay khi có quá nhiều nội dung không lành mạnh, nguy cơ bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến ngày càng tăng, việc kiểm soát các nội dung tiếp cận tới trẻ là điều cần thiết. Mặt khác, các em cũng cần sự riêng tư trên không gian mạng.

Điều này đòi hỏi các nền tảng cần nghiên cứu, đề xuất các chính sách và tính năng tôn trọng quyền riêng tư của trẻ, nhưng cũng đảm bảo trẻ không tiếp xúc với nội dung gây hại.