Phần lớn phụ huynh không cài đặt các biện pháp kiểm soát sử dụng mạng xã hội cho trẻ em

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội hiện nay cung cấp nhiều công cụ và tính năng mới nhưng hầu hết người dùng đều chưa sử dụng chúng. Trong đó có cài đặt cho cha mẹ liên quan tới quản lý sử dụng mạng xã hội của con. Theo báo cáo của Washington Post, chỉ một phần nhỏ phụ huynh cài đặt các quyền kiểm soát này để con tránh tiếp xúc với những nội dung không lành mạnh.

Tháng 7 năm 2023, Meta công bố bộ công cụ kiểm soát thanh thiếu niên dành cho phụ huynh trên các nền tảng Instagram, Facebook và Messenger. Bộ công cụ này bao gồm một trung tâm giám sát của phụ huynh trong Messenger cho phép chặn trước các tin nhắn trực tiếp không mong muốn trên Messenger và Instagram, đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên nên nghỉ ngơi sau khi sử dụng mạng xã hội trong một thời gian dài. Đồng thời cha mẹ cũng có thể xem các cài đặt như ai có thể nhắn tin cho con họ và sẽ nhận được thông báo nếu trẻ thay đổi bất kỳ cài đặt quyền riêng tư nào.

Theo báo cáo của Washington Post, cuối năm 2022, chỉ chưa tới 10% thanh thiếu niên trên Instagram bật cài đặt giám sát của phụ huynh. Và trong số những phụ huynh cài đặt giám sát này, chỉ có dưới 10% phụ huynh sử dụng tính năng.

Các báo cáo trước đây cũng chỉ ra đa số người dùng mạng xã hội không bao giờ cập nhật quyền riêng tư. Trong đó 74% người dùng Facebook thậm chí không biết ứng dụng lưu giữ hồ sơ về đặc điểm thói quen, sở thích của họ.

Hầu hết mọi người chỉ sử dụng nguồn cấp dữ liệu "Dành cho bạn" mới cùng những nội dung hiển thị được đề xuất thay vì chỉ cập nhật từ các tài khoản mà người dùng theo dõi. Và đa phần mọi người không cập nhật cài đặt quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân.

Bởi vì hầu hết người dùng không sử dụng tính năng này nên Meta đã cập nhật và cho phép tắt theo dõi dữ liệu. Nhưng trước tình hình hiện nay khi có quá nhiều những nội dung không lành mạnh, nguy cơ bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến ngày càng tăng, việc kiểm soát các nội dung tiếp cận tới trẻ em là điều cần thiết. Mặt khác, trẻ cũng cần sự riêng tư trên không gian mạng.

Điều này đòi hỏi các nền tảng cần nghiên cứu và đề xuất các chính sách và tính năng đảm bảo cả quyền riêng tư của trẻ, nhưng cũng đảm bảo trẻ không tiếp xúc với những nội dung gây hại.