Instagram tung ra các tính năng ghi chú mới nhắm đến người dùng tuổi teen

Instagram tiếp tục bổ sung thêm các yếu tố trong mục Ghi chú, cung cấp phương thức mới để trò chuyện trong nhiều chủ đề khác nhau.

Đầu tiên, Instagram cho phép thêm Lời nhắc ghi chú, người dùng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trong ứng dụng dựa trên các truy vấn theo mẫu.

image-40.png

Như có thể thấy trong ví dụ, Lời nhắc ghi chú sẽ cho phép bạn bắt đầu các cuộc trò chuyện mà bạn bè có thể phản hồi. Đây có thể là một cách để tăng mức độ tương tác trong ứng dụng bằng việc cung cấp một truy vấn đơn giản mà người khác có thể tương tác.

Instagram giờ đây sẽ cho phép sử dụng @ đề cập trong Ghi chú để liên hệ trực tiếp hơn với lời nhắc của người dùng. 

image-41.png

Đồng thời, nó cũng thêm Lượt thích ghi chú để bạn có thể phản ứng với Ghi chú mà không phải bình luận. Để thích một ghi chú, nhấn đúp vào ghi chú đó hoặc nhấp vào biểu tượng trái tim trong trang trả lời.

image-42.png

Tạo ra tính năng này bởi theo báo cáo tháng 6/2023, Instagram chỉ ra rằng người dùng tuổi teen có xu hướng tạo Ghi chú trong ứng dụng cao hơn khoảng 10 lần. Ngoài ra, Instagram cũng cho phép thêm nhạc vào Ghi chú, lặp video và Ghi chú trên hồ sơ, đồng thời đang thử nghiệm Ghi chú trên Story và bài đăng trên nguồn cấp dữ liệu.