Điều chỉnh tiêu chí hạng mục "Bộ thiết kế nhân vật xuất sắc" - VCA 2023

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn thiện và đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA 2023) thông báo điều chỉnh trong hạng mục "Bộ thiết kế nhân vật xuất sắc" - VCA 2023.

Theo tiêu chí đã ban hành, hạng mục “Bộ thiết kế nhân vật xuất sắc” yêu cầu: chỉ các Bộ nhân vật chưa từng xuất hiện trong bất kỳ tác phẩm nào mới tham gia Giải thưởng. 
Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh và nhận được nhiều đề nghị từ các tác giả và nhóm tác giả, Ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh tiêu chí cho hạng mục này như sau: Đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Hạng mục “Bộ thiết kế nhân vật xuất sắc”, tất cả các bộ thiết kế nhân vật đều có thể đăng ký tham gia.

thông báo-01-1

Không chỉ những bộ thiết kế chưa từng được sử dụng trong các tác phẩm mới được chấp nhận, mà cả những bộ thiết kế đã xuất hiện trong những tác phẩm trước đây cũng có cơ hội tham gia và cạnh tranh tại Hạng mục này.
Hy vọng rằng với sự thay đổi này, các nhà sáng tạo nội dung số sẽ có cơ hội để đa dạng và hoàn thiện hơn các tác phẩm tham gia dự thi.  
Tài liệu hướng dẫn gửi hồ sơ dự thi: https://s.net.vn/cWSv
Thời gian nhận hồ sơ tham dự: từ ngày 12/09/2023 đến hết ngày 30/11/2023
Hình thức đăng ký và gửi hồ sơ tham dự: Trực tuyến trên Cổng thông tin của Giải thưởng: https://dcca.org.vn/vca
Lễ công bố kết quả và trao giải (dự kiến): 20/12/2023 tại Hà Nội