Điều chỉnh thời gian phát hành tác phẩm dự thi Giải thưởng VCA 2023

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam (VCA 2023) thông báo điều chỉnh về thời gian phát hành tới công chúng các tác phẩm phim/nội dung số tham gia Giải thưởng đến hết ngày 30/11/2023.

Theo quy định chi tiết tại Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam năm 2023 số 59A /BTCVCA2023 đã ban hành ngày 08/09/2023, các tác phẩm đáp ứng điều kiện dự thi là từ ngày 01/07/2022 tới ngày 31/8/2023.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh và nhận được nhiều đề nghị từ các tác giả và nhóm tác giả về việc gia hạn thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm, Ban tổ chức đã quyết định điều chỉnh thời gian phát hành của những tác phẩm phim/nội dung số dự thi đến hết ngày 30/11/2023.

Giải thưởng VCA 2023 bao gồm 7 hạng mục giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số và những sản phẩm chất lượng cao. Các hạng mục bao gồm: 

Nhóm Giải thưởng dành cho tác phẩm/sản phẩm 

1. Phim ngắn xuất sắc (VCA1) 

2. Phim hoạt hình xuất sắc (VCA2)

3. Phim Quảng cáo xuất sắc (VCA3)

4. Sản phẩm nội dung số lĩnh vực giáo dục xuất sắc (VCA4)

* Nhóm Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

5. Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc (VCA5)

6. Nhà sáng tạo nội dung số vì cộng đồng (VCA6)

7. Nhà sáng tạo nội dung số triển vọng (VCA7)

Giải thưởng VCA 2023 trong lĩnh vực Sáng tạo nội dung số khuyến khích các tổ chức và cá nhân đóng góp vào phát triển, khích lệ cải tiến sáng tạo nhằm tạo ra những giá trị mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ, góp phần thúc đẩy ngành nội dung số Việt Nam vươn ra thế giới; phát triển nền kinh tế số và xã hội số. Từ đó góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ về ngành nội dung số. 

Hy vọng rằng với sự thay đổi này, các nhà sáng tạo nội dung số sẽ có cơ hội để trau chuốt và hoàn thiện các sản phẩm tốt nhất.

Tài liệu hướng dẫn gửi hồ sơ dự thi: https://s.net.vn/cWSv

Thời gian nhận hồ sơ tham dự: từ ngày 12/09/2023 đến hết ngày 30/11/2023

Hình thức đăng ký và gửi hồ sơ tham dự: Trực tuyến trên Cổng thông tin của Giải thưởng: https://dcca.org.vn/vca

Lễ công bố kết quả và trao giải (dự kiến): 20/12/2023 tại Hà Nội