Reviewcongty.me bị kiến nghị xử lý mạng xã hội hoạt động trái pháp luật

Liên minh Sáng tạo Nội dung số Việt Nam - DCCA đã báo cáo và đề xuất Hội Truyền thông số Việt Nam: Khẩn cấp lên tiếng đề nghị các cơ quan chức năng như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an vào cuộc kiểm tra và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của chủ sở hữu reviewcongty.me.