Wolfoo năm thứ 2 liên tiếp đạt danh hiệu Top 10 nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam

Năm 2023 là lần thứ 2 liên tiếp thương hiệu Wolfoo của công ty Sconnect nhận danh hiệu Top 10 nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam. Đây là danh hiệu từ Chương trình tư vấn và bình chọn Nhãn hiệu Nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức thường niên.