Instagram thử nghiệm tùy chọn mới trong cập nhật của định dạng băng chuyền

Instagram đang thử nghiệm cách thức mới cho phép viết bình luận trên từng hình ảnh trong bài đăng định dạng băng chuyền. Một số người dùng có thể liên kết trả lời với ảnh hoặc video dựa trên con số được chỉ định trên màn hình.

Những người dùng Instagram gần đây có thể bình luận trên từng hình ảnh trong bài đăng định dạng băng chuyền. Chỉ cần bạn @đềcập con số của ảnh muốn bình luận, bạn có thể thêm nhận xét của mình. Ví dụ bạn muốn nhận xét ảnh thứ hai, bạn nhập “@2” rồi nhập bình luận.  

Sau đó, bình luận sẽ được hiển thị cùng với phiên bản thu nhỏ của hình bạn đã chọn. 

ig_carousel_link

Tính năng này có thể thúc đẩy sự tương tác và khuyến khích người dùng tương tác nhiều hơn, đặc biệt là không ngại để lại bình luận với từng ảnh nhỏ thay vì băn khoăn không biết bình luận gì với bài đăng nhiều ảnh định dạng băng chuyền.

Định dạng băng chuyền vốn là định dạng chính của Instagram vì nó được cho là khuyến khích việc chia sẻ cá nhân nhiều hơn trong ứng dụng. Tháng 10/2023, Instagram bắt đầu thử nghiệm các bài đăng băng chuyền cộng tác, cho phép người dùng khác đóng góp vào các bản cập nhật nguồn cấp dữ liệu băng chuyền. Gần đây, ứng dụng cũng bắt đầu thử nghiệm các băng chuyền mở rộng, với tối đa 20 hình ảnh có sẵn trong một bản cập nhật.

Việc có một cách đơn giản để nhận xét cụ thể về từng hình ảnh trong băng chuyền có thể đem lại giá trị và nhiều tương tác hơn trong nguồn cấp dữ liệu chính của Instagram.

Đồng thời, Instagram cũng thử nghiệm tùy chọn gắn thẻ băng chuyền mới với số lượng người dùng hạn chế ở giai đoạn này.