[18 - 24/09/2023] Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Thông tin ASEAN lần thứ 16 (AMRI 16)

Việt Nam là nước đăng cai Hội nghị AMRI lần thứ 16. Đây là cơ hội cho những doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực phát thanh- truyền hình cũng như nội dung số giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.