6 ChatGPT Plugins tốt nhất bạn có thể sử dụng

ChatGPT Plugins được thiết kế để nâng cao chức năng của AI model và được dự đoán là thế hệ tương lai của chatbot AI. Gần đây, công cụ này còn có thêm loạt tính năng mới bổ trợ cho công việc.