[19/1/2024] Hội thảo về hành vi bắt nạt trên mạng xã hội cùng ChildFund Việt Nam

Ngày 19/1/2024, ChildFund Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát hiện hành vi bắt nạt ẩn giấu trên mạng xã hội và giải quyết các thách thức báo cáo” trong Kỳ họp Quý 2 Cộng đồng thực hành Swipe Safe.

child-1.jpg

Chủ đề làm rõ các biểu hiện khác nhau của bắt nạt trực tuyến vượt ra ngoài sự hiểu biết truyền thống về bắt nạt. Bằng cách hiểu rõ hơn về các hình thức bắt nạt trực tuyến được che giấu này, người tham gia sẽ được trang bị tốt hơn thực hiện những trao đổi có ý nghĩa với trẻ em và thanh thiếu niên về an toàn trực tuyến.

Bên cạnh đó, cuộc thảo luận sẽ đề cập đến những thách thức liên quan đến việc báo cáo các vụ việc xâm hại hại trực tuyến. Những người tham gia sẽ khám phá các chiến lược để hỗ trợ và thúc đẩy mỗi cá nhân trẻ tự bảo vệ mình và ứng phó hiệu quả với các tình huống xâm hại trực tuyến khác nhau, thúc đẩy một môi trường kỹ thuật số an toàn hơn và hỗ trợ nhiều hơn cho tất cả mọi người.