Hàng loạt sản phẩm thương hiệu Wolfoo bị đối thủ đánh bản quyền vô căn cứ 20.11.2023

Hàng loạt sản phẩm thương hiệu Wolfoo bị đối thủ đánh bản quyền vô căn cứ

Trong đơn khởi kiện tại Tòa án Anh, eOne chỉ khiếu kiện 91 video Wolfoo, nhưng đã dùng đơn khởi kiện này đánh bản quyền khiến YouTube gỡ 3.500 video Wolfoo (trong đó hầu hết là các video không liên quan tới vụ khiếu kiện). Đồng thời đánh bản quyền cả các sản phẩm không nằm trong phạm vi vụ kiện là phim hoạt hình 3D Wolfoo và chương trình máy tính Wolfoo Game.

Xem thêm >>