Nền kinh tế sáng tạo: Bước chuyển dịch của nền kinh tế trong thời đại số 22.02.2024

Nền kinh tế sáng tạo: Bước chuyển dịch của nền kinh tế trong thời đại số

Nền kinh tế sáng tạo được sinh ra từ khả năng phát triển và biến đổi đáng kinh ngạc của các loại hình kinh doanh online, không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh những mặt hàng hữu hình, các nền tảng trực tuyến giờ đây còn là nơi các nhà sáng tạo còn có thể kiếm tiền từ chính những nội dung mình sản xuất.

Xem thêm >>